Het onderhouden van natuurlijke materialen

Er zijn verschillende soorten natuurlijke materialen die veel gebruikt worden bij
de constructie van vloeren en muren. Twee uiterst veel gebruikte materialen zijn
hout en beton. Zowel hout als beton moet onderhouden worden voordat het
dusdanig aangetast is, dat de enige oplossing nog is het vervangen van de
materialen.

Beton

Beton is, zeker wanneer dit blootgesteld wordt aan het weer en wind van de
buitenlucht zoals het geval bij een balkon, erg gevoelig voor schade. Betonrot of
erosie zijn reƫle problemen die op tijd herkend en aangepakt dienen te worden. Er
zijn verschillende specialisten in Nederland die landelijk dekkend betonreparatie
doen.

Hout

Hout heeft een andere vijand, namelijk de houtworm. Deze vreet langzaam maar
zeker steeds meer delen van het houten geraamte van een woning of pand weg.
Dit heeft op termijn consequenties voor de structurele integriteit van het pand.
Gelukkig zijn er ook voor het bestrijden van houtworm verschillende bedrijven
in heel Nederland actief.